Bedrijfsadvies, coaching en re-integratie Geeft zin in werk!
    

Een 1e Spoortraject

Het inzetten van een 1e spoor traject is een wettelijke verplichting voor de werkgever. Het proces van re-integratie start al op de eerste dag van ziekmelding. De werkgever en werknemer hebben dan al de verplichting om actief en doelgericht te werken aan de terugkeer van de werknemer. Het is een traject waarbij een zieke medewerker begeleid wordt om weer aan het werk te gaan binnen de huidige organisatie. Eerst wordt er ingezet op terugkeer naar het eigen werk of ander passend werk binnen de organisatie. De werknemer heeft bij openstaande passende vacatures voorrang om hiervoor in aanmerking te komen, mits dit werk aansluit bij zijn mogelijkheden en beperkingen. In de meeste gevallen (ongeveer 70%) lukt het om de werknemer voor de eigen organisatie te behouden door te kijken naar:

 • Aanpassen werkplek
 • Aanpassen functie
 • Gedeeltelijke werkhervatting
 • Andere werktijden

Bovengenoemde punten moeten duidelijk terugkomen in het Plan van Aanpak en de bijstellingen hiervan. Hierin staat duidelijk wat de mogelijkheden van de werknemer zijn. Zo is voor het UWV duidelijk wat er is gedaan aan de re-integratie..  door bijvoorbeeld aanpassen van taken, werkplek en/of werktijden.

Wanneer er geen mogelijkheden zijn om werkzaam te blijven binnen de eigen organisatie wordt er samen gezocht naar passend werk bij een andere werkgever. Dit wordt spoor 2 re integratie genoemd. Het verschil tussen spoor 1 en spoor 2 is dus waar de re integratie plaatsvindt, bij spoor 1 is dit bij de huidige werkgever, bij spoor 2 bij een andere werkgever. Het is zeker mogelijk om spoor 1 en spoor 2 tegelijk naast elkaar te laten lopen. Dan zal de werkgever nader bekijken wat de mogelijkheden zijn voor duurzame re-integratie en werkhervatting binnen de organisatie.

Samen met uw werkgever moet u er alles aan doen om snel weer aan het werk te gaan. U en uw werkgever moeten daarbij een aantal stappen volgen. Die stappen heten samen 're-integratietraject'. Een re-integratietraject duurt meestal maximaal 2 jaar.

Een 2e Spoortraject

De bedrijfsarts of arbeidsdeskundige geeft aan of het tweede spoor moet worden opgestart. Wanneer het eerste spoor niet haalbaar blijkt is het opstarten van een tweede spoortraject wettelijk verplicht voor je werkgever. Dit tweede spoortraject kan al in de eerste week van je re-integratietraject (dat is 8 weken na je eerste ziekteverzuim) worden opgestart, de uiterlijke start is de 52ste week van je arbeidsongeschiktheid. Meestal wordt een tweede spoortraject afgerond binnen één jaar en uiterlijk binnen twee jaar. Bij gemeenten kan dit een periode van 3 jaar betreffen indien dit valt binnen de oude regeling.

 In 2016 heeft de minister aangegeven dat de werkgever kan af te zien van re-integratie in het tweede spoor indien de bedrijfsarts daartoe adviseert. In dat geval blijft een loonsanctie uit. Of een spoor 2 traject adequaat is uitgevoerd, wordt getoetst door het UWV. Als het UWV beslist dat een traject niet adequaat is uitgevoerd, heeft dat gevolgen (loonsanctie). We gaan in Spoor 2 aan de slag met de volgende thema’s. Elk thema wordt op maat gemaakt en er is volop ruimte voor inbreng en vragen van de werknemer zelf.

 • Verwerking van wat er is gebeurd op het gebied van de gezondheid en alle gevolgen daarvan
 • Kijken naar wat de werknemer nog WEL kan en hoe we dat kunnen vertalen naar een nieuwe baan
 • Profiel analyse: wie ben je, wat kan je, wat wil je in werk, rekening houdend met de gezondheid
 • Opstellen van een zoekprofiel met nieuwe, concrete, haalbare mogelijkheden
 • Arbeidsmarktverkenning op basis van het zoekprofiel
 • Plan van aanpak voor het vinden van werk en het wegnemen van eventuele hindernissen
 • Sollicitatieactiviteiten, zoeken van passende vacatures