Bedrijfsadvies, coaching en re-integratie Geeft zin in werk!
    

Persoonlijke coaching & Loopbaancoaching

Thema's die je ons voor kunt leggen:

 • Jezelf verkopen en presenteren
 • Talenten ontwikkelen en kwaliteiten in beeld brengen
 • Carrière plannen of organisch ontdekken wat je pad is
 • Effectief leidinggeven
 • Een helpende eigen wijsheid ontwikkelen 
 • Stress, spanning en balans 
 • Assertiviteit vergroten
 • Ondernemen en omgaan met verlies
 • Ondernemen en/of werken met beperkingen (ziekte, psychische of lichamelijke beperkingen, zoals bv. HSP, ADHD, ADD etc)
 • Oplossingsgericht denken
 • Conflict oplossen 
 • Persoonlijk groeien en ontwikkelen 
 • Vastgeroeste patronen opfrissen 


Methodieken en basishouding:

In de coaching werk ik vanuit verschillende invalshoeken en daarbij sluit ik aan bij jouw vraag of probleem. Ik denk oplossingsgericht en breng deze vaardigheden op je over, daarnaast kunnen andere methodieken bv. RET, NLP en ACT. Mijn houding als coach is gebaseerd op de mensgerichte psychologie en oplossingsgericht werken.

Ondernemen en ontwikkelen als mens:

Succesvol functioneren als mens, positief denken en je energiek en geïnspireerd voelen is af en toe een uitdaging. Immers, alle aspecten van het leven dienen zich ook aan. Je hebt naast het ondernemerschap of je werk nog vele andere rollen, je bent iemands kind, wel of geen ouder, alleenstaand of hebt een relatie, vriendschap(pen) en neemt deel aan het maatschappelijk leven. Dit betekent dat je  bij alle gebeurtenissen die je meemaakt in deze rollen moet acteren. Meestal zijn de gebeurtenissen leuk en inspirerend, maar soms ook lastig of intens moeilijk. 

Problemen in je bedrijf of werk, privé, zoals scheiding, ziekte en overlijden, of andere gebeurtenissen. Ook in deze situaties wil je kunnen blijven functioneren als mens en is het fijn als je een steuntje in de rug van ons kan krijgen, zodat je inkomsten door kunnen blijven lopen en je niet in de problemen komt. 

Daarnaast betekent ondernemen ook: groeien in een rol, omgaan met veranderingen in je bedrijf en personeel aansturen. Kortom, vaardigheden die niet stilstaan, maar in ontwikkeling zijn. Neem de tijd om hier af en toe op te reflecteren, doe nieuwe inzichten en kennis op en zet deze in de praktijk neer. Dan blijf je als mens je ontwikkelen, blijf je aansluiten bij eigen behoeften en de vragen en verwachtingen om je heen.
Vanuit het oplossingsgericht werken is onze aanpak om d.m.v. één op één gesprekken aan de slag te gaan met zaken waar jij tegenaan loopt en waar jij verder mee wilt komen!
Wij bieden je hierbij een professionele en resultaatgerichte aanpak. Wij gaan aan de slag met het helder formuleren van je doelen, met je groei en je veranderproces; wij zijn je sparringpartner en lopen een stukje met je mee met een kritische blik en steun en waardering voor jouw wijze van denken en jouw unieke aanpak. Immers, jouw visie, inzet en unieke aanpak biedt de kans om nieuwe successen te realiseren.
Om onze vaardigheden en kennis op peil te houden en te blijven ontwikkelen zijn we aangesloten bij een beroepsvereniging, nl. het Noloc.

Mensen zijn zoveel meer dan hun probleem, label of tekort. Daarom geloven we niet in een technisch-instrumentele benadering van cliënten, maar laten we ons voeden door het gedachtengoed van de persoonsgerichte aanpak. Hierbinnen staat de mens en diens unieke persoonsontwikkeling centraal.”