Bedrijfsadvies, coaching en re-integratie Geeft zin in werk!
    

Kernwaarden 

       Passie      

 Werk met passie, plezier en enthousiasme geeft energie. Dit uit zich in de wijze van werken met klanten, bedrijven en organisaties, in diverse netwerken en met collega’s. Vanuit betrokkenheid en oprechte interesse leveren we maatwerk en versterken jouw professionaliteit als ondernemer of werknemer. Wij dragen bij aan zingeving in werken en ondernemen met plezier. Door gesprekken, inzet van testen en opdrachten krijg je je passie en kwaliteiten inzichtelijk, waarna we verder helpen dit te realiseren.

Onderscheidend

We willen niet gemiddeld zijn, ertoe doen en ons onderscheiden met kennis en ervaring. Onze diensten zijn: bedrijfsadvies, ondernemers- en loopbaan coaching, re-integratie en 1e en 2e spoortrajecten. We zorgen dat je je gewenste doelen behaalt (zowel zakelijke als persoonlijke doelstellingen) en we laten pas los als deze zijn bereikt. We onderzoeken wat je tegenhoudt, geven feedback, confronteren met een lach en steunen je om nieuwe keuzes te maken, nieuwe kansen te grijpen en vooruit te komen. En helpen om te gaan met uitval door ziekte, tegenslag, beperkingen, verlies en rouw.


        Verbindend        

Vertrouwen en betrokkenheid zijn merkbaar in onze contacten en gesprekken. We kiezen voor een positieve wijze van omgaan met anderen die leidt tot geluk  Een aanpak waarbij wordt gekeken naar oplossingen, gedeelde ervaringen en beleving en naar wat raakt. Dit geeft ruimte en nieuwe energie, emoties mogen er zijn. Onze klanten geven aan dat deze betrokkenheid voor hen een verschil maakt en ze hierdoor stappen vooruit kunnen en durven zetten, tevreden zijn  over onze hulp en vaak langdurig verbonden blijven aan De Eigen Zaak.            

  

Verfrissend

 We willen niet gemiddeld zijn, ertoe doen en ons onderscheiden ons met specialistische vakkennis en jarenlange werkervaring in het begeleiden van ondernemers. We garanderen dat je je gewenste doelen behaalt (zowel zakelijke als persoonlijke doelstellingen) en we laten pas los als deze zijn bereikt. We onderzoeken wat je tegenhoudt, geven feedback, confronteren met een lach en steunen je om nieuwe keuzes te maken, nieuwe kansen te grijpen en vooruit te komen. En helpen om te gaan met uitval door ziekte, tegenslag, beperkingen, verlies en rouw. Bij re-integratie van zowel ondernemers als werknemers kijken we met een frisse blik naar wat er nog wel mogelijk is om duurzaam weer aan het werk te kunnen samen met onze klant. Dit levert verfrissende nieuwe ideeën op met nieuw perspectief, die we helpen realiseren. We begeleiden naar “Zin in werk”. Daarnaast werken we bewust aan verbeteringen voor het milieu en onze maatschappij. De eigen verantwoordelijkheid op het vlak van gezondheid, beweging en een gezonde wijze van omgaan met stress om verzuim te minimaliseren staan hierbij voorop.